Category Archive : اس ام اس دوست و رفیق

0

اس ام اس برای دوست و رفیق

       اس ام اس / اس ام اس دوست و رفیق      11 آوریل, 2017

www.2pweb.ir   زیباترین سلام دنیا طلوع خورشید است. بدون غروبش تقدیم تو باد. ⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅پیامک و متن در وصف رفیق⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅ * **     اتل متل رفاقت، دل به تو کرده عادت، برات دعا می کنم، اینم رسم رفاقت. ⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅پیامک و متن…… بیشتر »

0

پیامک در وصف دوست و رفیق

       اس ام اس / اس ام اس دوست و رفیق      10 مارس, 2017

پرسیدند : بهشت را خواهی یا دوست ؟ گفتم جهنم است بهشت بی دوست . ⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅پیامک و متن در وصف رفیق⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅ اعتبار دوستی شما رو به پایان است لطفا برای اعتبار مجدد آن یک اس ام اس ارسال نمایید(دوست همراه…… بیشتر »

0

اس ام اس در وصف دوست

       اس ام اس / اس ام اس دوست و رفیق      5 مارس, 2017

www.2pweb.ir کس نمیداند دراین بحر عمیق / سنگ ریزه قرب دارد یا عقیق من همین دانم که دراین روزگار / هیچ چیز ارزش ندارد جز رفیق ◊ ⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅پیامک و متن در وصف رفیق⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅ ⋅◊⋅◊⋅◊⋅اس ام اس دوست و رفیق و…… بیشتر »

1

اس ام اس دوست و رفیق

       اس ام اس / اس ام اس دوست و رفیق      4 مارس, 2017

⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅اس ام اس دوست و رفیق⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅ رفیق معامله فسخ شد در قبال دنیا یک تار مویت را می خواستند ندادم ⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅پیامک در وصف رفیق⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅ ⋅◊⋅◊⋅◊⋅اس ام اس دوست و رفیق⋅◊⋅◊⋅◊⋅ توپی وب رفیق میدرخشی میتابی اما دوری ماه بودن همین…… بیشتر »