0

اس ام اس عاشقانه 15

       اس ام اس / اس ام اس عاشقانه      21 فوریه, 2017

www.2pweb.ir اگر تمام وجودم از عشقت بسوزد باز هم باخاکسترم خواهم نوشت دوستت دارم… ⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅اس ام اس عاشقانه ◊ پیامک عاشقانه⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅ sms ⋅◊⋅◊⋅◊⋅متن عاشقانه ◊ جملات عاشقانه⋅◊⋅◊⋅◊⋅ اتل متل دلتنگى عجب حس قشنگى دلم کرده هوايت جونو دلم فدايت… ⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅اس…… بیشتر »

0

اس ام اس عاشقانه 14

       اس ام اس / اس ام اس عاشقانه      19 فوریه, 2017

www.2pweb.ir بهترينها را نبايد ديد و حتي لمس كرد ؛ بايد آنها را ميان قلب خود احساس كرد. بهترینی… ⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅اس ام اس عاشقانه ◊ پیامک عاشقانه⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅ sms ⋅◊⋅◊⋅◊⋅متن عاشقانه ◊ جملات عاشقانه⋅◊⋅◊⋅◊⋅ ميدوزم شادى رابه غم زياد را به كم…… بیشتر »

0

اس ام اس عاشقانه 13

       اس ام اس / اس ام اس عاشقانه      19 فوریه, 2017

www.2pweb.ir اتل متل گلابي دلم تنگه حسابي يه روز با خرج خودت ميبرمت كبابي! ⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅اس ام اس عاشقانه ◊ پیامک عاشقانه⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅ sms ⋅◊⋅◊⋅◊⋅متن عاشقانه ◊ جملات عاشقانه⋅◊⋅◊⋅◊⋅ يه من يه تو يه فاصله نه نشد          بى…… بیشتر »

0

اس ام اس عاشقانه 12

       اس ام اس / اس ام اس عاشقانه      19 فوریه, 2017

www.2pweb.ir به چشمم گفتم برات اشکی نریزه دلم گفت: ببار که خاطرش خیلی عزیزه… ⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅اس ام اس عاشقانه ◊ پیامک عاشقانه⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅ sms ⋅◊⋅◊⋅◊⋅متن عاشقانه ◊ جملات عاشقانه⋅◊⋅◊⋅◊⋅ من از طرز نگاه تو امید مبهمی دارم نگیر از من نگاهت را…… بیشتر »

0

اس ام اس عاشقانه 11

       اس ام اس / اس ام اس عاشقانه      19 فوریه, 2017

www.2pweb.ir “بـــــــا قلبـــــــی از عــــــشق” “بـــــــا خطـــــی از حرير محبت” “بـر روي يك برگ كهنه از يــاس” “مـــينويسم : دوستــــت دارم” برای رویای زندگیم رویا ⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅اس ام اس عاشقانه ◊ پیامک عاشقانه⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅ sms ⋅◊⋅◊⋅◊⋅متن عاشقانه ◊ جملات عاشقانه⋅◊⋅◊⋅◊⋅ معلم زبان…… بیشتر »

0

اس ام اس عاشقانه 10

       اس ام اس / اس ام اس عاشقانه      19 فوریه, 2017

www.2pweb.ir قشنگترین نگاهم را برایت کنار گذاشتم تا بدانی دیوانه وار دوستت دارم ⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅اس ام اس عاشقانه ◊ پیامک عاشقانه⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅ sms ⋅◊⋅◊⋅◊⋅متن عاشقانه ◊ جملات عاشقانه⋅◊⋅◊⋅◊⋅ یک پلک زدن فاصله از تو تا من / باید بزنیـــم پلک یا تو…… بیشتر »

0

پیامک عاشقانه جدید1

       اس ام اس / اس ام اس عاشقانه      19 فوریه, 2017

www.2pweb.ir باران`بهانه اى`بود` كه`زير`چتر`من`تا`انتهاى`كوچه`بيايى`كاش `نه`كوچه`انتهايى`داشت` ونه`باران`بند مىآمد“ ⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅اس ام اس عاشقانه ◊ پیامک عاشقانه⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅ sms ⋅◊⋅◊⋅◊⋅متن عاشقانه ◊ جملات عاشقانه⋅◊⋅◊⋅◊⋅ دلم گرفته از این قلبها که از چوب است از این زمانه که خوبی همیشه مغلوب است دلم گرفته از…… بیشتر »

0

اس ام اس عاشقانه جدید1

       اس ام اس / اس ام اس عاشقانه      19 فوریه, 2017

www.2pweb.ir پروانه پر، گنجشک پر ، کلاغ پر ، دلم واسه دیدنت همیشه پر پر ⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅اس ام اس عاشقانه ◊ پیامک عاشقانه⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅ sms ⋅◊⋅◊⋅◊⋅متن عاشقانه ◊ جملات عاشقانه⋅◊⋅◊⋅◊⋅ همین مسیر را مستقیم بروی میرسی به دو راهی ! یک راه…… بیشتر »

0

اس ام اس عاشقانه 9

       اس ام اس / اس ام اس عاشقانه      17 فوریه, 2017

www.2pweb.ir کوتاه ترین کلمه دنیا I شیرین ترین کلمه دنیا LOVEعزیزترین شخص دنیا YOU ! ⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅اس ام اس عاشقانه ◊ پیامک عاشقانه⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅ sms ⋅◊⋅◊⋅◊⋅متن عاشقانه ◊ جملات عاشقانه⋅◊⋅◊⋅◊⋅ اعتبار دوستی شما رو به اتمام است ! برای شارژ مجدد ٬…… بیشتر »

0

اس ام اس عاشقانه8

       اس ام اس / اس ام اس عاشقانه      17 فوریه, 2017

www.2pweb.ir آسمان وقف نگاهت گل من / مانده ام چشم براهت گل من هرکجا هستی و باشی گویم / که خدا پشت و پناهت گل من ⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅اس ام اس عاشقانه ◊ پیامک عاشقانه⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅ sms ⋅◊⋅◊⋅◊⋅متن عاشقانه ◊ جملات عاشقانه⋅◊⋅◊⋅◊⋅ دم…… بیشتر »