0

اس ام اس / اس ام اس شب یلدا

پیامک شب چله جدید 2pweb.ir

2016-12-22 در 16:32 توسط

‹‹◊››www.2pweb.ir‹‹◊››

‹‹◊››‹‹◊››پیامک جدید خنده دار و ویژه یلدا‹‹◊››‹‹◊››

‘ 12 ‘ .
9 __/ 3
‘ . 6 . ‘
691200 ثانیه به شب یلدامانده یادتون باشه که من اولین بیکاری بودم که نشستم حساب کردم بهتون تبریک گفتم!!!

‹‹◊››www.2pweb.ir‹‹◊››

‹‹◊››‹‹◊››پیامک جدید خنده دار و ویژه یلدا‹‹◊››‹‹◊››

همه لحظه های پایانی پائیزت پر از خش خش آرزوهای قشنگ ،برای آرزوهایت آرزو دارم که برآورده شوند ….
پیشاپیش شب یلدا مبارک

‹‹◊››‹‹◊››پیامک جدید خنده دار و ویژه یلدا‹‹◊››‹‹◊››

اخه من هیچی ندارم که نثار تو کنم
تا فدای چشای مثل خمار تو کنم
من مثل شبای سرد وبی ستارم
اخه میترسم که سردی برف رو نثار تو کنم
یلدا مبارک

‹‹◊››‹‹◊››پیامک جدید خنده دار و ویژه یلدا‹‹◊››‹‹◊››

عمرتون صدشب یلدا،دلتون قدیه دریا،توی این شبهای سرما،

یادتون همیشه باما،شادیهاتون به بلندای شب یلدا
پیشاپیش یلدات مبارک

‹‹◊››www.2pweb.ir‹‹◊››

‹‹◊››‹‹◊››پیامک جدید خنده دار و ویژه یلدا‹‹◊››‹‹◊››

ﺷﺐ ﻳﻠﺪا ﻗﺪم آﻫﺴﺘﻪ ﺑﺮدار / ﻛﻤﯽ ﻫﻢ اﺣﺘﺮام ﻣﺎ ﻧﮕﻬﺪار
ﺗﻮ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﯽ رﺑﺎﺑﻢ ﻏﺼﻪ دار اﺳﺖ / ﺑﻨﯽ ﻫﺎﺷﻢ ﻫﻨﻮزم داﻏﺪار اﺳﺖ
ﺻﺪای اﻟﻌﻄﺶ در ﮔﻮش ﻣﺎﻧﺪه / ﺑﺪن ﻫﺎ ﺑﯽ ﻛﻔﻦ ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ ﻣﺎﻧﺪه
ﺷﺐ ﻳﻠﺪا ﺗﻮ ﻫﻢ ﭼﻠﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺑﺎش / ﺳﻴﻪ ﭘﻮش ﻏﻢ ﺳﺎﻻر دﻳﻦ

‹‹◊››‹‹◊››پیامک جدید خنده دار و ویژه یلدا‹‹◊››‹‹◊››

میان همهمه برگ های خشک پاییز فقط تو ماندی که هنوز از بهار لبریزی!روزهای آخر پاییزت پر از خش…خش…آرزوهای قشنگ!
یلدایت از همین الان مبارک…

‹‹◊››‹‹◊››پیامک جدید خنده دار و ویژه یلدا‹‹◊››‹‹◊››

ﯾﻪ ﻫﻨﺪﻭﻧﻪ ﺍﺯ ﺑﺎﻻﯼ ﺑﺮﺝ ﻣﯿﻼﺩ ﻣﯿﻔﺘﻪ ﭘﺎﯾﻴﻦ
.
.
.
ﺗﺎ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﮔﺬﺷﺖ.
.
.
.
اﻻﻧﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺳﺎﻟﻤﻪ.
.
.
.
ﻧﺨﻨﺪ
.
.
.
ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﮐﻤﮏ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻬﺶ ﺩﺍﺭﯼ ﻣﯿﺮﯼ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ ﺯﻣﯿﻦ؟
.
.
.
ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭﻣﻮﻥ؟
.
.
.
ﻫﻨﺪﻭﻧﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﯿﺮﻩ
.
.
.
ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯽ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﺯﻧﮓ ﺑﺰﻥ 125 ﺣﺪﺍﻗﻞ
.
.
.
ﺑﺒﯿﻦ ﻫﻨﺪﻭﻧﻬﻪ ﺩﺍﺭﻩ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ
.
.
.
ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﯿﺮﻩ
.
.
.
ﺧﻮﺩﻣﻮﻧﯿﻢ ﺑﺮﺝ ﻣﯿﻼﺩ ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻠﻨﺪﻩ ﻫﺎ
.
.
.
ﺧﯿﻠﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯽ ﺑﻠﻨﺪﻩ
.
.
.
ﻋـــــــــــــــــَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـ ﭼﻘﺪ ﺑﻠﻨﺪﻩ
.
.
.
ﺧﺐ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯼ ﻣﯿﮕﯽ ﻫﻨﺪﻭﻧﻬﻪ ﺑﺪﺗﺮ ﺯﻫﺮﻩ ﺗﺮﮎ ﻣﯿﺸﻪ ﻫﺎ
.
.
.
ﻫﻨﺪﻭﻧﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﯿﺮﻩ
.
.
.
ﻣﯿﺮﻩ ﻭ ﻣﯿﺮﻩ ﻭ ﻣﯿﺮﻩ
.
.
.
ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪ
ﺷــــــﻠــــــﭗ
ﻫﻨﺪﻭﻧﻪ ﺗﺮﮐﯿﺪ
ﺩﻟﺖ ﺧﻨﮏ ﺷﺪ؟
ﺷﺐ ﯾﻠﺪﺍتون ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﻣﺒﺎﺭﮎ

‹‹◊››www.2pweb.ir‹‹◊››
‹‹◊››‹‹◊››پیامک جدید خنده دار و ویژه یلدا‹‹◊››‹‹◊››

ما منتظر صبح شب یلداییم
دستی به دعا تا فرج فرداییم . . .
اللهم عجل لوليك الفرج

‹‹◊››‹‹◊››پیامک جدید خنده دار و ویژه یلدا‹‹◊››‹‹◊››

شب یلدا کنار یار بودی به او دلبسته و بیمار بودی شپش هایش گرفتی از سر شب تو ِ نادان مگر بیکار بودی؟

‹‹◊››‹‹◊››پیامک جدید خنده دار و ویژه یلدا‹‹◊››‹‹◊››

شب یلدا عزیزه هندوونه اگر چه ترش و لیزه هندوونه بهایش را چو پرسیدم ز یارو بگفتا هیس جیزه هندوونه

‹‹◊››‹‹◊››پیامک جدید خنده دار و ویژه یلدا‹‹◊››‹‹◊››

پائیز است…شور می زند دلم ،نکند طعم انارهای بازار مرا از خاطرت ببرد
یلداتون پیشاپیش مبارک

‹‹◊››‹‹◊››پیامک جدید خنده دار و ویژه یلدا‹‹◊››‹‹◊››

زل میزنم به اینهمه یلدای ناتمام…
حل میشوم تمام تو را توی هیچکس…
حافظ دوباره گفته نمی آیی بی دلیل…
بغضی شکسته تر شده حالا نفس … نفس …

‹‹◊››www.2pweb.ir‹‹◊››
‹‹◊››‹‹◊››پیامک جدید خنده دار و ویژه یلدا‹‹◊››‹‹◊››

چند قدم مانده به یلدا
به شبی خاطره انگیز و بلند
به سفیدی زمستان و اناری که دلش قصه ی یکرنگی است.
یلدایتان پیشاپیش مبارک

‹‹◊››‹‹◊››پیامک جدید خنده دار و ویژه یلدا‹‹◊››‹‹◊››

گاه که تولد دختری بیگناه مایه ی ننگ تازیان بود، آنگاه که زندگی برای دخترکان عرب ، ساعتی به طول نمی انجامید!!
نياکان ما ،بلندترین شب سال “یلدا” شب زایش میترا الهه ی زن و الهه ی خورشید را شب زنده داری می کردند.

*پیشــاپیــش یلدایتان خجســته بــاد

‹‹◊››‹‹◊››پیامک جدید خنده دار و ویژه یلدا‹‹◊››‹‹◊››

و پائيز ثانيه ثانيه مي گذرد
يادت نرود…
اينجاکسي هست که به اندازه تمام برگ هاي رقصان پائيز برايت آرزوهاي خوب دارد.
ازامروز….تا يلدا.

‹‹◊››‹‹◊››پیامک جدید خنده دار و ویژه یلدا‹‹◊››‹‹◊››

‹‹◊››www.2pweb.ir‹‹◊››

برچسب‌ها, , , , , , , , , ,

پاسخ دهید