0

اس ام اس / اس ام اس دهه فجر

پیامک دهه فجر ،بازگشت امام

2017-01-12 در 18:15 توسط

⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅ اس ام اس دهه فجر⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅

⋅◊⋅◊⋅sms آغاز دهه فجر⋅◊⋅◊⋅

فجر است و سپیده حلقه بر در زده است
روز آمده، تاج لاله بر سر زده است
با آمدن امام در کشور ما
خورشید حقیقت زافق سر زده است
دهه فجرمبارک

⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅ اس ام اس دهه فجر⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅

⋅◊⋅◊⋅sms آغاز دهه فجر⋅◊⋅◊⋅

از خون سرخ بهمن سرسبز شد بهاران
اندیشه باور شد،در امتداد باران
برصخره‏های همّت جوشیده خون غیرت
بانگ سرود و وحدت آید زچشمه ساران
و الفجر بهمن آمد،فصل شکفتن آمد
بر پهندشت باور،خالی است جای یاران
دهه فجرمبارک

⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅ اس ام اس دهه فجر⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅

⋅◊⋅◊⋅sms آغاز دهه فجر⋅◊⋅◊⋅

آمدی فجرآزادی که با آمدن تو،امام آمد،امامی که بر سربیدادگران،خروش کلیم داشت
و برجان امت،دم مسیح کلامش بوی وحی ‏داشت و طعم شیرین آوای انبیا
دهه فجرمبارک

⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅ اس ام اس دهه فجر⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅

⋅◊⋅◊⋅sms آغاز دهه فجر⋅◊⋅◊⋅

دهه فجر مظهر شكوه و عظمت و فداكاری ملت ایران است
مقام معظم رهبری

⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅ اس ام اس دهه فجر⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅

⋅◊⋅◊⋅sms آغاز دهه فجر⋅◊⋅◊⋅

دهه فجر عیدی است كه یك تاریخ سر تا پا ظلم و طغیان را قطع كرد
مقام معظم رهبری

⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅ اس ام اس دهه فجر⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅

⋅◊⋅◊⋅sms آغاز دهه فجر⋅◊⋅◊⋅

www.2pweb.ir
دهه فجر،دهه تجدید قوای نیروهای انقلابی و تجدید میثاق ملت با انقلاب است
مقام معظم رهبری

⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅ اس ام اس دهه فجر⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅

⋅◊⋅◊⋅sms آغاز دهه فجر⋅◊⋅◊⋅

این انقلاب،بی نام خمینی (ره ) در هیچ جای جهان شناخته شده نیست
مقام معظم رهبری

⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅ اس ام اس دهه فجر⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅

⋅◊⋅◊⋅sms آغاز دهه فجر⋅◊⋅◊⋅

دهه فجر آئینه ای است كه خورشید اسلام در آن درخشید و به ما منعكس شد
مقام معظم رهبری

⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅ اس ام اس دهه فجر⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅

⋅◊⋅◊⋅sms آغاز دهه فجر⋅◊⋅◊⋅

دهه فجر مقطع رهایی ملت ایران است
مقام معظم رهبری

⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅ اس ام اس دهه فجر⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅

⋅◊⋅◊⋅sms آغاز دهه فجر⋅◊⋅◊⋅

فجر انقلاب،دمیدن خورشید استقلال و آزادی است
امام خمینی(ره)

⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅ اس ام اس دهه فجر⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅

⋅◊⋅◊⋅sms آغاز دهه فجر⋅◊⋅◊⋅

پیروزی انقلاب مرهون فداكاریهای دلاورانه ملت،خصوصاً شهیدان است
امام خمینی(ره)

⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅ اس ام اس دهه فجر⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅

⋅◊⋅◊⋅sms آغاز دهه فجر⋅◊⋅◊⋅

رمز پیروزی شما ایمان و وحدت كلمه بود
امام خمینی(ره)

⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅ اس ام اس دهه فجر⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅

⋅◊⋅◊⋅sms آغاز دهه فجر⋅◊⋅◊⋅

آمدی فجرآزادی،که با آمدن تو،امام آمد،امامی که بر سربیدادگران،خروش کلیم داشت
و برجان امت،دم مسیح کلامش بوی وحی  داشت و طعم شیرین آوای انبیا
دهه فجرمبارک

⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅ اس ام اس دهه فجر⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅

⋅◊⋅◊⋅sms آغاز دهه فجر⋅◊⋅◊⋅

دهه فجردر تاریخ ایران نقطه ای تعیین كننده و بی مانند به شمارمی رود.
مقام معظم رهبری

⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅ اس ام اس دهه فجر⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅

⋅◊⋅◊⋅sms آغاز دهه فجر⋅◊⋅◊⋅

فجرآزادی،خوش آمدی که آمدنت،شرنگ مرگ به کام شاهان ریخت،

سلطه را به قبرستان سلطنت ‏سپرد،کنگره‏های قصراستکبار را فروریخت.
دهه فجرمبارک

⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅ اس ام اس دهه فجر⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅

⋅◊⋅◊⋅sms آغاز دهه فجر⋅◊⋅◊⋅

دهه فجر،خوش آمدی که با آمدنت،سوز و سرما از شهرو دیارمان ‏گریخت،

برفهای بهمن با حرارت ایمان و اخلاص،آب حیات شد.
دهه فجرمبارک

⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅ اس ام اس دهه فجر⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅

⋅◊⋅◊⋅sms آغاز دهه فجر⋅◊⋅◊⋅

دهه فجر،خوش آمدی که با مقدمت،عطرآزادی به جای بوی باروت در فضای‏ میهن اسلامی‏ مان پیچید
قفس ‏ها شکسته شد و نفس‏ ها از زندان سینه ها رهایی یافت
دهه فجرمبارک

⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅ اس ام اس دهه فجر⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅

⋅◊⋅◊⋅sms آغاز دهه فجر⋅◊⋅◊⋅

سلام برتو ای مطلع فجر ای سپیده سحر، ای انفجار نور، خوش‏آمدی
دهه فجرمبارک

برچسب‌ها, , , , , , ,

پاسخ دهید