0

اس ام اس / اس ام اس ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار

متن وsmsروز پرستار

2017-01-06 در 07:57 توسط

·∼·∼·∼·اس ام اس روز پرستار وsms حضرت زینب(س)·∼·∼·∼·

·∼·

 شب میلاد دختر زهراست/ هر کجا بنگری شعف برپاست

خانه مصطفی شده گلشن/ دیده مرتضی شده روشن
مونس و یار مجتبی آمد/ حامی شاه کربلا آمد

میلاد نور مبارک

·∼·

·∼·
·∼·∼·∼· ·∼·∼·∼·اس ام اس روز پرستار وsms حضرت زینب(س)·∼·∼·∼· ·∼·∼·∼·

·∼·
نه تنها زینب از دین یاوری کرد
به همت کاروان را رهبری کرد
به دوران اسارت با یتیمان
نوازشها به مهر مادری کرد
میلاد الگوی پرستاران و روز پرستار، مبارک باد
·∼·

·∼·

·∼· www.2pweb.ir·∼·
·∼·∼·∼·اس ام اس روز پرستار وsms حضرت زینب(س)·∼·∼·∼·

·∼·
پیامبر اکرم(ص):
کسی که یک شبانه روز از بیماری پرستاری کند،

خداوند او را با ابراهیم خلیل (ع) محشور خواهد کرد و او همانند برق خیره کننده و درخشان از صراط عبور می‏کند.

·∼·

·∼·∼·∼· ·∼·∼·∼·روز پرستار مبارک·∼·∼·∼· ·∼·∼·∼·

·∼·

·∼·∼·∼· ·∼·∼·∼·اس ام اس روز پرستار وsms حضرت زینب(س)·∼·∼·∼· ·∼·∼·∼·

·∼·
درودهای خدا بر تو پرستار
که هستی ناجی و دلسوز بیمار
ادامه می دهی راه کسی را
که هست الگوی صبر و عشق و ایثار
*ولادت حضرت زینب کبری و روز پرستار بر شما مبارکباد*

·∼·
·∼·∼·∼·اس ام اس روز پرستار وsms حضرت زینب(س)·∼·∼·∼·

·∼· www.2pweb.ir·∼·
·∼·

·∼·
هر حرکت انسانى یک پرستار براى بیمار، یک حسنه است،
و کمکى است به انسانى محتاج کمک،

آن هم در شرایطى حساس. پرستارى، در کنار طبابت و هم‏وزن طبابت است.
·∼·
·∼·∼·∼·اس ام اس روز پرستار وsms حضرت زینب(س)·∼·∼·∼·
·∼·
پیامبر اکرم(ص):
کسی که برای برآوردن نیاز بیماری تلاش ‏کند،

خواه نیاز او برآورده شود یا نه، همانند روزی که از مادر متولد شده است از گناهان ‏پاک می ‏گردد.

خوش به حالت و روزت مبارک!
·∼·
·∼·
·∼·∼·∼·اس ام اس روز پرستار وsms حضرت زینب(س)·∼·∼·∼·

·∼·
هر حرکت انسانى یک پرستار براى بیمار،

یک حسنه است و کمکى است به انسانى محتاج کمک،

آن هم در شرایطى حساس. پرستارى، در کنار طبابت و هم‏وزن طبابت است.

·∼·
·∼·∼·∼·اس ام اس روز پرستار وsms حضرت زینب(س)·∼·∼·∼·
·∼··∼·
·∼·
بلبل طبعم غزل خوان در ثنای زینب است
مرغ روحم پرزنان اندر هوای زینب است
.
.
.
میلاد زینب کبری(س) الگوی حیا و عفت و فداکاری مبارک باد.

·∼·

·∼· www.2pweb.ir·∼·

·∼·

این حرفه پرستارى،

ترکیب عجیبى است: از یک سو، ترکیبى است از رحمت و عطوفت و مهربانى و مراقبت،

و از سوى دیگر، دانش و معرفت و تجربه و مهارت.
·∼·
·∼· www.2pweb.ir·∼·

·∼·∼·∼·اس ام اس روز پرستار وsms حضرت زینب(س)·∼·∼·∼·
·∼· ·∼·
ز بیت مرتضی (ع) شاه ولایت اختری سر زد
که از نور رخش، ارض و سما را زیب و زیور زد
بود میلاد زینب (س) آنکه اندر روز میلادش
در آغوش حسینش خنده بر روی برادر زد

·∼·

برچسب‌ها, , , , , , ,

پاسخ دهید