0

اس ام اس / اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه 6

2017-02-10 در 21:51 توسط

www.2pweb.ir

پیشی پیشی ملوسم دیگه دارم میپوسم ، از این فاصله دور اون لباتو میبوسم .

⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅اس ام اس عاشقانه ◊ پیامک عاشقانه⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅

sms

⋅◊⋅◊⋅◊⋅متن عاشقانه ◊ جملات عاشقانه⋅◊⋅◊⋅◊⋅

يه آسمون ستاره ، يه دشت پرشقايق ، دلم هميشه با تو ، تو اوج هر دقايق

نگاه خسته من ، به ساعت رو ديوار ، كه مي گذره به سرعت ، به انتظار ديدار…

⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅اس ام اس عاشقانه ◊ پیامک عاشقانه⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅

sms

⋅◊⋅◊⋅◊⋅متن عاشقانه ◊ جملات عاشقانه⋅◊⋅◊⋅◊⋅

گفتم: ای دوست یک بوسه بده بهر خدا
گفت: امروز برو فردا بیا
گفتم: امروز برم فردا بمیرم چه کنم؟؟
گفت: یک بوسه دهم باز تو را زنده کنم..!

⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅اس ام اس عاشقانه ◊ پیامک عاشقانه⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅

sms

⋅◊⋅◊⋅◊⋅متن عاشقانه ◊ جملات عاشقانه⋅◊⋅◊⋅◊⋅

سالها بود كه تو را ميكردم!
همه شب تا به سحرگاه دعا!
ياد دارى كه به من ميدادى درس آزادگى و مهر و وفا؟!
همه كردند ، چرا من نكنم!
وصف روى گل زيباى تو را!

⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅اس ام اس عاشقانه ◊ پیامک عاشقانه⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅

sms

⋅◊⋅◊⋅◊⋅متن عاشقانه ◊ جملات عاشقانه⋅◊⋅◊⋅◊⋅

تو را با تيشه ى عشقم ميان مرمر قلبم تراشيدم
از آن پس؛ من تو را چون بت پرستيدم!
چرايش را نميدانم…!

⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅اس ام اس عاشقانه ◊ پیامک عاشقانه⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅

sms

⋅◊⋅◊⋅◊⋅متن عاشقانه ◊ جملات عاشقانه⋅◊⋅◊⋅◊⋅

مثل قناري درقفس هرشب هوايت ميكنم / آسمان كوچكي دارم فدايت ميكنم

⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅اس ام اس عاشقانه ◊ پیامک عاشقانه⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅

sms

⋅◊⋅◊⋅◊⋅متن عاشقانه ◊ جملات عاشقانه⋅◊⋅◊⋅◊⋅

دل کندن هیچگاه آسان نیست ! اگر اینطور بود فرهاد به جای کوه کندن دل میکند …

⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅اس ام اس عاشقانه ◊ پیامک عاشقانه⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅

sms

⋅◊⋅◊⋅◊⋅متن عاشقانه ◊ جملات عاشقانه⋅◊⋅◊⋅◊⋅

بچه ها شوخي شوخي به گنجشكا سنگ مي زدن و گنجشكا جدي جدي ميمردن
آدمها شوخي شوخي زخم زبون ميزدن و قلبها جدي جدي ميشكستند
تو شوخي شوخي لبخند ميزدي و من جدي جدي عاشقت ميشدم ، نمي خواي شوخي شوخي به اين كه جدي جدي به فكرتم فكر كني؟

⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅اس ام اس عاشقانه ◊ پیامک عاشقانه⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅

sms

⋅◊⋅◊⋅◊⋅متن عاشقانه ◊ جملات عاشقانه⋅◊⋅◊⋅◊⋅

اتل متل گلابى دوستت دارم حسابى / نه شير خشک نه شيشه ILoveyou هميشه.

⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅اس ام اس عاشقانه ◊ پیامک عاشقانه⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅

sms

⋅◊⋅◊⋅◊⋅متن عاشقانه ◊ جملات عاشقانه⋅◊⋅◊⋅◊⋅

دعاى قاصدکها ، خوشبختى آدمهاست برات آرزوى یک دنیا قاصدک دارم

⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅اس ام اس عاشقانه ◊ پیامک عاشقانه⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅

sms

⋅◊⋅◊⋅◊⋅متن عاشقانه ◊ جملات عاشقانه⋅◊⋅◊⋅◊⋅

به قلب مهربانت بگو هيچ چيز يادت را از خاطرم نخواهد برد حتى وجود فاصله ها.

⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅اس ام اس عاشقانه ◊ پیامک عاشقانه⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅

sms

⋅◊⋅◊⋅◊⋅متن عاشقانه ◊ جملات عاشقانه⋅◊⋅◊⋅◊⋅

هر انساني لبخندی از خداست. تبريك به تو كه زيبا ترين لبخند خدايي.

⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅اس ام اس عاشقانه ◊ پیامک عاشقانه⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅

sms

⋅◊⋅◊⋅◊⋅متن عاشقانه ◊ جملات عاشقانه⋅◊⋅◊⋅◊⋅

خدايا طاقت هجرش ندارم ، تو ميدانى که او را دوست دارم ، شده در زندگى ليلاى عشقم و من مجنون عشقش در ديارم

⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅اس ام اس عاشقانه ◊ پیامک عاشقانه⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅

sms

⋅◊⋅◊⋅◊⋅متن عاشقانه ◊ جملات عاشقانه⋅◊⋅◊⋅◊⋅

عشقى که تنها با يک نگاه شروع ميشود ، با شناخت سست و سست تر ميشود

اما عشقیکه با شناخت آغاز ميشود با هرنگاه عميق و عميقتر ميشود

⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅اس ام اس عاشقانه ◊ پیامک عاشقانه⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅

sms

⋅◊⋅◊⋅◊⋅متن عاشقانه ◊ جملات عاشقانه⋅◊⋅◊⋅◊⋅

تا خون نشود دلها دلدار نمی آید
تا دل نشود عاشق آن یار نمی آید
ما را چه شده ای دل ؟ وا مانده چرا در گل ؟
تا دل نشود بیدار دلدار نمی آید

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , ,

پاسخ دهید