0

اس ام اس / اس ام اس دوست و رفیق

اس ام اس در وصف دوست

2017-03-05 در 19:08 توسط

www.2pweb.ir

کس نمیداند دراین بحر عمیق / سنگ ریزه قرب دارد یا عقیق
من همین دانم که دراین روزگار / هیچ چیز ارزش ندارد جز رفیق


⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅پیامک و متن در وصف رفیق⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅
⋅◊⋅◊⋅◊⋅اس ام اس دوست و رفیق و معرفتی⋅◊⋅◊⋅◊⋅


درود به دوستى که روز قيامت ، زمين از سنگينى معرفتش شکايت داره.


⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅پیامک و متن در وصف رفیق⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅
⋅◊⋅◊⋅◊⋅اس ام اس دوست و رفیق و معرفتی⋅◊⋅◊⋅◊⋅

هواشناسی رفیق: بدلیل دوري شما هواي دل ما صاف تا قسمتی ابري همراه با آه پراكنده میباشد

این سامانه ي سوزناك تا روز دیدار پایدار خواهد ماند


⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅پیامک و متن در وصف رفیق⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅
⋅◊⋅◊⋅◊⋅اس ام اس دوست و رفیق و معرفتی⋅◊⋅◊⋅◊⋅


بهترین سلام تقدیم کسی که معرفتش دریاست،گهگاهی هم دلش به یاد دل ماست.


⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅پیامک و متن در وصف رفیق⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅
⋅◊⋅◊⋅◊⋅اس ام اس دوست و رفیق و معرفتی⋅◊⋅◊⋅◊⋅


گاه يک لبخند آنقدر عميق ميشود که گريه ميکنيم ،

گاه يک نگاه آنچنان سنگين است که چشمانمان رهايش نميکنند ،

گاه يک سکوت انقدر شيرين است که جذبش ميشويم ،

وگاه يک دوستى آنقدر ماندگار است که دچارش ميشويم .


⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅پیامک و متن در وصف رفیق⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅
⋅◊⋅◊⋅◊⋅اس ام اس دوست و رفیق و معرفتی⋅◊⋅◊⋅◊⋅


روزگارت بر مراد
روزهایت شاد شاد
آسمانت بی غبار
سهم چشمانت بهار
قلبت از هر غصه دور
بزم عشقت پرسرور
بخت و تقدیرت قشنگ
عمر شیرینت بلند!


⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅پیامک و متن در وصف رفیق⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅
⋅◊⋅◊⋅◊⋅اس ام اس دوست و رفیق و معرفتی⋅◊⋅◊⋅◊⋅


بامن ای دوست اگرخوب اگربد باشی تپش حس من این است که باید باشی باورت گر بشود

یا نشودحرفی نیست نفسم می گیرد در هوایی که نفس های تو نیست!


⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅پیامک و متن در وصف رفیق⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅
⋅◊⋅◊⋅◊⋅اس ام اس دوست و رفیق و معرفتی⋅◊⋅◊⋅◊⋅


ای دوست،
ما همانیم که بایاد تو مستیم هنوز…
از دوری تو جام بدستیم هنوز…
درخلوت خود،یاد ما باش که ما،
درخلوت خود،یاد تو هستیم هنوز..


⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅پیامک و متن در وصف رفیق⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅
⋅◊⋅◊⋅◊⋅اس ام اس دوست و رفیق و معرفتی⋅◊⋅◊⋅◊⋅

دوچيز هيچوقت از يادم آدم نميره:
دوستان خوب و روزهاي خوب و يك چيز هم هيچوقت از دل آدم بيرون نميره: روز خوبي كه با دوستي خوب گذشت…


⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅پیامک و متن در وصف رفیق⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅
⋅◊⋅◊⋅◊⋅اس ام اس دوست و رفیق و معرفتی⋅◊⋅◊⋅◊⋅


رفيق آلوچه نيست بهش نمك بزنى,
عاشقت نيست بهش كلك بزنى,
رفيق مقدسه,بايد جلوش زانو بزنى
“زانو زدتم رفيق”


⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅پیامک و متن در وصف رفیق⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅
⋅◊⋅◊⋅◊⋅اس ام اس دوست و رفیق و معرفتی⋅◊⋅◊⋅◊⋅

تو دنیا تنها ستاره ها هستند که بی منت چشمک میزنن…
ستارتم رفیق


⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅پیامک و متن در وصف رفیق⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅
⋅◊⋅◊⋅◊⋅اس ام اس دوست و رفیق و معرفتی⋅◊⋅◊⋅◊⋅

فهمیده ام که آدمی در مقابل علاقه ای که در دیگران نسبت به خود ایجاد میکند مسئول است!!!!!!!!!!
(( سلام مسئول ))


⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅پیامک و متن در وصف رفیق⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅
⋅◊⋅◊⋅◊⋅اس ام اس دوست و رفیق و معرفتی⋅◊⋅◊⋅◊⋅


به سلامتی كسي كه آتیش معرفتش جنگل بى معرفتا رو خاکستر کرده. . .


⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅پیامک و متن در وصف رفیق⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅
⋅◊⋅◊⋅◊⋅اس ام اس دوست و رفیق و معرفتی⋅◊⋅◊⋅◊⋅

بادبادک هر چه بالاتر ميرفت قرقره از داغ دوريش لاغرتر ميشد! قرقرتيم بادبادک!


⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅پیامک و متن در وصف رفیق⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅
⋅◊⋅◊⋅◊⋅اس ام اس دوست و رفیق و معرفتی⋅◊⋅◊⋅◊⋅

به سلامتی مهره های تخته نرد که تا رفیقشون تو حبسه حریفه به احترامش بازی نمیکنن…
به سلامتی رفیقی که تو رفاقت کم نذاشت ولی کم برداشت که رفیقش کم نیاره…
به سلامتی پاک کن که به خاطر اشتباه دیگران خودشو کوچیک میکنه…
به سلامتی همه اونایی که مارو همین جوری که هستیم دوست دارن وگرنه بهتر از ما رو، همه دوست دارن.

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

پاسخ دهید