0

اس ام اس / اس ام اس روز مهندس و بزرگ داشت خواجه نصیرالدین طوسی

اس ام اس بزرگ داشت خواجه نصیرالدین طوسی روز مهندس

2017-01-21 در 14:21 توسط

♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦اس ام اس و پیامک روز مهندس♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦

sms

روز بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی و روز مهندس بر تمامی مهندس ها مبارک باد.

به امید پیشرفت روز افزون کشور عزیزمان ایران.

♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦اس ام اس و پیامک روز مهندس♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦

sms

گالیله گفته :”بنای هستی بر مبنای هندسه است.” روز مهندس مبارک

♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦اس ام اس و پیامک روز مهندس♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦

sms

به تمام کسانی که مهندسی را درک کردند،

به تمام کسانی که پلی ساختند از انتهای بن بست کوچه ی رفاه تا بیکران،

به تمام کسانی که خود را شبانه روز وقف کردند تا همگان شبانه روزی روشن داشته باشند،

به تمام کسانی که لذتش را فهمیدند نه آنان که تنها به نامش خوانده شدند…

♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦اس ام اس و پیامک روز مهندس♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦

sms

مهندس بعد از این! واحد پاس نکن! کلاس دو در کن!

استاد مسخره کن! خلاصه… دانشجوی نمونه!

روزت مبارک!
www.2pweb.ir
♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦اس ام اس و پیامک روز مهندس♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦

sms

تا مهندس نباشی و لذت مقاومت مصالح۱و۲  ٬

استاتیک و از همه مهم تر ریاضی۱ پاس کردن را نچشیده باشی!٬

هیجان و احساس غرور زائدالوصف ناشی از خواندن این اس ام اس را در نمی یابی!

♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦اس ام اس و پیامک روز مهندس♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦

sms

بیل و کلنگ و کاردک / سیمان و سنگ و آهک

آسفالت گرم و غلتک / روز شما مبارک مهندس

♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦اس ام اس و پیامک روز مهندس♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦

sms

برای مهندسین بن بستی وجود ندارد. آنان یا راهی خواهند یافت٬ یا راهی خواهند ساخت…»

۵ اسفندماه٬ « روز مهندس» بر شما مهندس عزیز مبارک باد!

♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦اس ام اس و پیامک روز مهندس♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦

sms

پاسخ دهید