0

اس ام اس / اس ام اس دوست و رفیق

اس ام اس برای دوست و رفیق

2017-04-11 در 20:21 توسط

www.2pweb.ir

  زیباترین سلام دنیا طلوع خورشید است. بدون غروبش تقدیم تو باد.

⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅پیامک و متن در وصف رفیق⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅
*

**

    اتل متل رفاقت، دل به تو کرده عادت، برات دعا می کنم، اینم رسم رفاقت.

⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅پیامک و متن در وصف رفیق⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅
*

**

هستم ولی نیستم هر لحظه کنارت! نیستم ولی هستم هر لحظه به یادت.

⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅پیامک و متن در وصف رفیق⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅
*

**

واسه مشق شب 100 بار بنویس: اونی که فکرشو نمی کنی، همیشه بیادته!

⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅پیامک و متن در وصف رفیق⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅
*

***

تقدیم به شمعی که پروانه اش منم، تقدیم به طلوعی که غروبش منم،

تقدیم به دریایی که ساحلش منم و تقدیم به دوستی که دوستدارش منم.

⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅پیامک و متن در وصف رفیق⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅
*

**

به من گفتی که دل دریا کن ای دوست \ همه دریا از آن من کن ای دوست

دلم دریا شد و دادم به دستت \ مکش دریا به خون پروا کن ای دوست.

⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅پیامک و متن در وصف رفیق⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅
*

**

همیشه از خدا می خواهم آنچه را که شایسته توست به تو عطا کند نه آنچه را که آرزو داری،

زیرا گاهی آرزو های تو کوچک است و شایستگی تو بسیار.

⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅پیامک و متن در وصف رفیق⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅
*

**

آتش دوست اگر در دل ما خانه نداشت / عمر بی حاصل ما این همه افسانه نداشت.

⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅پیامک و متن در وصف رفیق⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅
*

**

دل ز دوستان دو رنگم عجیب دل تنگ است..… فدای همت آن دشمنی که یکرنگ است.

⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅پیامک و متن در وصف رفیق⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅
*

**

پاییز از زمستون غمگین تره چون بهارو ندیده، ولی من از پاییز غمگین ترم ،چون خیلی وقته تو رو ندیدم!

⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅پیامک و متن در وصف رفیق⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅
*

**

دوستان واقعی جواهراتی هستند گرانبها که بدست آوردنشان سخت و نگه داشتنشان سخت تر است.

لطفا در حفظ و نگهداری من کوشا باشید!

⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅پیامک و متن در وصف رفیق⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅
*

**

در بحر حبیب گرچه ما خیس شدیم… در مکتب عشق…اهل تشخیص شدیم…

“ره زین شب تاریک نبردیم برون…” ماندیم و به دست دوست سرویس شدیم.

⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅پیامک و متن در وصف رفیق⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅
*

**

سه چیزه که آدم هیچ وقت از دیدنش سیر نمی شه .

۱. جاده ۲. دریا ۳.آسمون…………………..الهی جاده ی زندگیت هموار،

آسمون چشمات صاف و دریای دلت همیشه آروم و زلال باشه ،

تا هیچ وقت از دنیا خسته نشی ………

⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅پیامک و متن در وصف رفیق⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅
*

**

سرنوشت تصمیم می گیرد که تو در زندگی با چه کسی ملاقات کنی،

اما تنها قلب توست که می تواند تصمیم بگیرد چه کسی در زندگی تو باقی می ماند.

خوشا آنان که در بازار گیتی خریدار وفا بودند و هستند … خوشا آنان که در راه رفاقت رفیق باوفا بودند و هستند.

⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅پیامک و متن در وصف رفیق⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅
*

**

    جان اسیر دل است و دل اسیر دوست، دوست چه می داند که دل اسیر اوست!

⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅پیامک و متن در وصف رفیق⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅
*

**

مرگ آن نیست که در قبر سیاه دفن شوم. مرگ آن است که از خاطر تو با همه ی خاطره ها محو شوم.

⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅پیامک و متن در وصف رفیق⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅
*

**

اینو می فرستم به سلامتی هرچی گلدونه به شرط اینکه گلش شما باشی و خاکش ما!

⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅پیامک و متن در وصف رفیق⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅
*

**

5جره چشاتیم 4پایه نگاتیم 3تاره شباتیم 2رشکه صفاتیم 1کلام تا آخرش باهاتیم.

⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅پیامک و متن در وصف رفیق⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅
*

**

    خرخرخرخرخرخرخرخرخرخرخرخرخ رخرابتم رفیق….!

⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅پیامک و متن در وصف رفیق⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅
*

**

می دونی فرق تو با فرغون چیه؟ ……………. فرغون گل می بره اما تو دل می بری!

⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅پیامک و متن در وصف رفیق⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅
*

**

زدم فریاد خدایا! این چه رسمی است… رفیقان را جدا کردن هنر نیست… رفیقان قلب انسانند خدایا!

بدون قلب چگونه می توان زیست؟

⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅پیامک و متن در وصف رفیق⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅
*

**

هیچگاه فاصله ها حریف خاطره ها نیستند . . . . . . . .بیادتم

⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅پیامک و متن در وصف رفیق⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅
**

*

فدای رفیقی که رو طاقچه دلش گاهی قاب مارو هم یه دستمال میکشه!

⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅پیامک و متن در وصف رفیق⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅
*

**

ما دل فروشان دل به بازار رفاقت می بریم، هرچه داریم می فروشیم و رفاقت می خریم.

⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅پیامک و متن در وصف رفیق⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅
*

**

می دونی دوست یعنی چی؟ د= داشتن او= اونی که س= ستایش کردنش ت= تمومی نداره.

⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅پیامک و متن در وصف رفیق⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅
*

**

وقتی صدای اس ام اس گوشیت میاد، معنیش این نیست که پیام داری،

معنیش اینه که یکی بیادته! پس تو هم بیادش باش!

⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅پیامک و متن در وصف رفیق⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅
*

**

رسم ما آوارگان ترک وفا و دوست نیست \رسم ما دریا دلان خشکاندن احساس نیست

 ما محبت را به نام دوست ارزان می کنیم \تا صداقت زنده است ماهم رفاقت می کنیم

⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅پیامک و متن در وصف رفیق⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅
*

**

باید آهسته نوشت، با دل خسته نوشت، با لب بسته نوشت، گرم و پر رنگ نوشت ،

روی هر سنگ نوشت، تا بدانند همه، تا بخوانند همه، که اگر دوست نباشد، آنجا نیست بهشت.

⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅پیامک و متن در وصف رفیق⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅
*

**

لیمو نخور ترش کنی، منو فراموش کنی… آدامس بخور باد کنی، همش منو یاد کنی…

⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅پیامک و متن در وصف رفیق⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅
*

**

در یک آشنایی دوستانه ما با هم دست دادیم ٬ تو فقط دست دادی . . . و من . . . همه چیز از دست دادم . . .

⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅پیامک و متن در وصف رفیق⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅
*

**

دوستیت: زلال، مرامت: عسل، ظاهرت: طلا، باطنت: برف، وجودت: نعمت، داشتنت: غنیمت

⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅پیامک و متن در وصف رفیق⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅
*

**

می دونی فرق تو با جاده چیه؟ جاده رو باید آنقدر بری تا برسی به آخرش ولی تو همین جوری آخرشی
⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅پیامک و متن در وصف رفیق⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅
*

**

اگه تنها شدی ستاره هارو بشمار، اگه کم اومد قطره های بارون بشمار، اگه بند اومد رو رفاقت ما حساب کن چون نه کم میاد نه بند میاد.

⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅پیامک و متن در وصف رفیق⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅
*

**

آدم ها نمی توانند تغییر نکنند… رابطه ها نمی توانند عوض نشوند… دنیا نمی تواند ثابت بماند… ولی یه دوست می تونه تا ابد یه دوست بمونه!!

⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅پیامک و متن در وصف رفیق⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅◊⋅
*

*

*

روزگاریست در این کوچه گرفتار توام، با خبر باش که در حسرت دیدار توام، گفته بودى که طبیب دل هر بیمارى، پس طبیب دل من باش که بیمار توام.

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , ,

پاسخ دهید